Polska niepodległa

Unikalny zestaw 7 historycznych srebrnych monet z okresu I WŚ!

Trójprzymierze vs Trójporozumienie Historia wybuchu Wielkiej Wojny na 7 srebrnych monetach!

Twoja ocena będzie pierwsza!

0
  • 7 cennych historycznych srebrnych monet
  • świadkowie burzliwej historii Rzeczpospolitej
  • monety z okresu odradzającej się Polski po 123 latach niewoli
  • oryginalna taca na monety w kształcie mapy Europy
  • Rodzaj: Pojedynczy produkt
  • Ilość: Ograniczona dostępność
Cena: 1 250 zł

Monety z zestawu "Polska niepodległa" przedstawiają historię konfliktu, który doprowadził do wybuch I wojny światowej. Pochodzą tuż sprzed I WŚ lub były bite w jej trakcie.

3 monety zostały wyemitowane przez kraje bloku Trójprzymierza (Niemcy, Austro-Węgry, Włochy), czyli tzw państwa centralne. Kolejne 3 monety wyemitowały z kolei kraje Trójporozumienia (Rosja, Francja, Wielka Brytania), czyli tzw. państwa ententy. Ostatnia 7 moneta została wyemitowana przez Królestwo Serbii.

To właśnie konflikt Austro-Węgier z Serbią (chodziło o dochodzenie w sprawie zabójstwa arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez serbskiego nacjonalistę) doprowadził w efekcie do wybuchu Wielkiej Wojny. Upadek Niemiec, rozpad Austro-Węgier i rewolucja w Rosji w połączeniu z bohaterstwem narodu polskiego pozwoliły na utworzenie 11 listopada 2018 r. niepodległej Republiki Polskiej.

Wszystkie monety w zestawie są świadkami burzliwej historii Polaków oraz odrodzonej Polski po 123 latach niewoli. Warto wspomnieć, iż część z nich była w obiegu na terytorium rodzącej się Rzeczpospolitej (nową oficjalną walutą po odzyskaniu niepodległości została marka polska w 1920 r.).

Znajdują się w ekskluzywnym drewnianym pudełku na tacy w kształcie mapy Europy.

Cena: 1 250 zł
Specyfikacja
Metal:
srebro
Jakość:
bardzo piękny
Waga:
1,4-10 g
Średnica:
16-27 g
Kraje emisji:
Niemcy, Austro-Węgry, Włochy, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Serbia
Nominały:
różne
Lata emisji:
1882-1914

Zestaw "Polska niepodległa" składa się a 7 historycznych monet wybitych w cennym srebrze.

Pierwsza to 1 korona Franciszka Józefa I. Jej awers przedstawia głowę Franciszka Józefa I otoczoną napisem ze skróconą tytulaturą cesarską: FRANC·IOS·I·D·G·IMP·AVSTR·REX BOH·GAL·ILL·ETC·ET AP·REX HVNG· (Franciszek Józef I z bożej łaski cesarz Austrii, król Czech, Galicji etc. i apostolski król Węgier). Na rewersie widoczna jest ukoronowana wartość nominału – 1 oraz data emisji.

Drugą monetą jest 20 kopiejek Mikołaja II. Awers ukazuje ukoronowanego dwugłowego Orła rosyjskiego, zaś rewers ukoronowany nominał, a pod nim w wieńcu rok emisji.

Trzecia emisja to 1 dinar Piotra I. Na awersie widnieje głowa Piotra I, a dookoła napis: ПЕТАР I. КРАЉ СРБИЈЕ (Piotr I, król Serbii), zaś na szyi nazwisko grawera: Schwartz. Rewers to ukoronowany nominał 1ДИНАР (1 dinar), poniżej data emisji.

Czwartą jest 1 marka Wilhelma II. Jej awers to godło II Rzeczy Niemieckiej: orzeł zwrócony w prawo (heraldycznie) z tarczą Królestwa Prus na piersi, którą otaczają kolana Orderu Czarnego Orła – najwyższego odznaczenia Prus i Domu Hohenzollernów. Orzeł cesarski ukoronowany jest koroną cesarską. Rewers ukazuje nominał otoczony wieńcem – 1 oraz rok emisji.

Kolejną monetą jest 1 frank z Republiki Francuskiej. Awers w symboliczny sposób przedstawia postać Marianny, jak siewcy. Dookoła jest napis: REPUBLIQUE FRANÇAISE (Republika Francuska). Na rewersie widoczny jest nominał 1 FRANC, poniżej data emisji i napis dookoła: LIBERTE·EGALITE·FRATERNITE (wolność, równość, braterstwo).

Szóstą emisją wchodzącą w skład zestawu są 3 pensy Jerzego V. Na awersie widnieje głowa Jerzego V, a dookoła niej napis: GEORGIVS V D.G.BRITT:OMN:REX F.D.IND:IMP: (Jerzy V, z bożej łaski król całej Brytanii, obrońca wiary, cesarz Indii). Rewers przedstawia ukoronowany nominał.

Ostatnią monetą są 2 liry Humberta I. Awers to głowa króla, z napisem dookoła: UMBERTO I RE D'ITALIA (Humbert I król Włoch), data emisji, zaś na szyi nazwisko grawera: SPERANZA. Z kolei na rewersie ukazany jest herb dynastii sabaudzkiej, będący także herbem państwa.

Zbiór uzupełnia oryginalny serbski znaczek z 1914 roku o nominale 15 para. Przedstawia on wizerunek władcy Serbii – Piotra I Karadziordziewicia. Emisja znajduje się w certyfikacie dołączonym do zestawu.